banner

Klankbuizen op Chakra

Ieder mens heeft 7 hoofdchakra's, ofwel energiecentra.
Elk chakra heeft 
een eigen energie en karakter. Binnen in ons werken deze energiecentra samen om ons een compleet en gelukkig mens te maken. Met volle beschikking over kwaliteiten als zelfvertrouwen, vertrouwen, kracht, liefde, creativiteit, helder inzicht en inspiratie. Om dit te bewerkstelligen dienen alle chakra's in harmonie met elkaar samen te werken. Nu gebeurt het wel eens dat er één of meerdere van deze chakra's geblokkeerd zijn, waardoor we afgesloten zijn van onze volle potentie.

Hier komt dan klank bij kijken: De subtiele vibraties van zuivere klanken hebben een helende werking op onze chakra's. Met de Klankbuizen die op elk van de chakra's afgestemd zijn kun je heel gericht contact maken met dat chakra en de heling laten beginnen. Het is niet zo dat de klank zelf de heling doet: de klank herinnert je lichaam en je energiesysteem eraan hoe de trilling van een harmonisch en evenwichtig energiecentrum behoort te zijn. En daardoor kun je zelf de balans herstellen.

Je geneest jezelf!
De zuivere 
klanken laten je contact maken met je eigen kracht. Zodat je zelf, op een hele plezierige manier, je
energiecentra kunt reinigen en in evenwicht kunt brengen !

 

Every person has 7 main chakras, or energy centers. Each chakra has its own energy and characteristics. Inside us, these energy centers work together to make us a complete and happy person. With full access to qualities such as self-confidence, trust, strength, love, creativity, clear insight, and inspiration. To achieve this, all chakras need to work together in harmony. Sometimes, however, one or more of these chakras may be blocked, causing us to be disconnected from our full potential.

This is where sound comes into play: The subtle vibrations of pure sounds have a healing effect on our chakras. With the Sound Tubes tuned to each of the chakras, you can make very specific contact with that chakra and begin the healing process. It's not that the sound itself does the healing: the sound reminds your body and energy system of how the vibration of a harmonious and balanced energy center should be. And thus, you can restore the balance yourself.

You heal yourself! The pure sounds allow you to connect with your own power. So that you, in a very enjoyable way, can cleanse and balance your energy centers!


Sorteer op: